Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Firma Toensmeier Centrum Sp. z. o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno obiera zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych trzy razy w roku podczas organizowanych zbiórek odpadów wielkogabarytowych, zgodnie z terminami umieszczonymi w harmonogramach wywozu dla poszczególnych miejscowości po wcześniejszym zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości do Urzędu Gminy w Wiskitkach: osobiście lub telefonicznie (46) 854-50-14.

Skip to content