Obwody Łowieckie PZŁ

Na terenie gminy Wiskitki dzierżawią obwody łowieckie następujące koła Polskiego Związku Łowieckiego:

– KŁ „Krogulec” Hipolitów (obwód nr 460)
adres korespondencyjny – KŁ „Krogulec” Hipolitów 2 ; 96-315 Wiskitki

 

– KŁ „Dzik” Żyrardów (obwód nr 440)
adres korespondencyjny – KŁ „Dzik” ul. 1 Maja 74 ; 96-300 Żyrardów

440

– KŁ „Tur” Brwinów (obwód nr 461)
adres korespondencyjny – Marcin Kosieradzki, Kolonia Bolimowska 39 c; 99-417 Bolimów

461

– KŁ „Cietrzew” Guzów (obwód nr 442)
adres korespondencyjny – KŁ „Cietrzew” ul. Wita Stwosza 45/1 ; 02-661 Warszawa

442

Dodatkowych informacji udziela:

Zarząd Okręgowy PZŁ w Skierniewicach
ul. św. Stanisława 10a
96-100 Skierniewice
tel./fax. /046/ 833 46 10
www.skierniewice.pzlow.pl
zo.skierniewice@pzlow.pl

Skip to content