Ochrona zabytków 2018. Trwa nabór wniosków

Szanowni Państwo,

w związku z trawjącymi pracami związanymi z pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych, pomocnych w rozwoju naszej Gminy, uzyskano informację o trwającym naborze w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018 „OCHRONA ZABYTKÓW”.

Warunki ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych zabytków, wpisanych do rejestru zabytków, a także inne informacje z zakresu możliwości ubiegania się o dofinansowanie, zawarte są w REGULAMINIE PROGRAMU.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się podmioty/osoby fizyczne, będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie.

Więcej szczegółów na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Skip to content