Odzyskaj część podatku akcyzowego z ceny oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie.

Przypominamy o możliwości odzyskania części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot producenci rolni winni składać odpowiednie wnioski w terminie 

od 1 lutego do 29 lutego 2024 roku,

w ramach limitu określonego na 2024 rok.

Jeżeli producent rolny ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego jest hodowcą bydła, owiec, kóz oraz koni powinien dołączyć do wniosku dokument wydany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o średniej ilości dużych jednostek przeliczeniowych zwierząt w 2023 roku.

Do wniosku należy dołączyć faktury/paragony VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r., wystawione na producenta rolnego, który ubiega się o zwrot.

Zwrot podatku akcyzowego będzie wypłacany w sposób określony we wniosku w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2024 r., natomiast konkretny dzień wypłaty jest uzależniony od tego, kiedy środki finansowe na ten cel zostaną przekazane na rachunek budżetu Miasta i Gminy Wiskitki przez Wojewodę.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 roku wynosi:

  • 160,60 zł (110 x 1,46 zł) za 1 ha użytków rolnych,
  • 58,40 zł (40 x 1,46 zł) za 1 średniej rocznej DJP bydła,
  • 5,84 zł (4 x 1,46 zł) za 1 średniej rocznej liczby świń,
  • 58,40 zł (40 x 1,46 zł) za 1 średniej rocznej DJP owiec,
  • 58,40 zł (40 x 1,46 zł) za 1 średniej rocznej DJP kóz,
  • 58,40 zł (40 x 1,46 zł) za 1 średniej rocznej DJP koni.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi

 1,46 zł na 1 litr oleju napędowego.

Do każdego wniosku należy dołączyć dane kontaktowe wnioskodawcy (numer telefonu) celem ułatwienia kontaktu podczas weryfikacji wniosku i pozostałej dokumentacji.

 

Szczegółowa procedura ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2024 roku:

Zwrot podatku akcyzowego – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Informacje pod numerem telefonu 46 854 50 18/27 lub 46 854 50 10.

PRZYPOMINAMY!

Do każdego wniosku należy dołączyć dane kontaktowe wnioskodawcy (numer telefonu) celem ułatwienia kontaktu podczas weryfikacji wniosku i pozostałej dokumentacji.

Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2024
  2. Zestawienie faktur stanowiące załącznik do ww. wniosku
  3. Oświadczenie producenta rolnego o charakterze prowadzonego gospodarstwa rolnego
  4. Oświadczenie producenta rolnego o użytkowanych gruntach – jeśli jest grunt w dzierżawie
Skip to content