Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Wiskitki dot. I publicznego ptrzetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiskitki – dz. 340, 343/2 obręb Łubno oraz dz. 50/6 Oryszew Osada. Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Skip to content