Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Wójt Gminy Wiskitki wydal ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań zleconych w Gminie Wiskitki.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej 23.01.2020 r.

Skip to content