Ognisko zjadliwej grypy ptaków H5N8 na terenie gminy Wiskitki

Wójt Gminy Wiskitki informuje, że w gospodarstwie położonym w miejscowości Popielarnia na terenie gminy Wiskitki, utrzymującym 72 sztuki ptaków (kaczki, kury, gęsi, indyki, gołębie, strusia), Główny Lekarz Weterynarii na podstawie wyników badań stwierdził wystąpienie ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8. Choroba nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla ludzi.

16112602_861626270645978_5247941243380038175_o
zdj. Życie Żyrardowa

Wójt Gminy Wiskitki oraz Główny Lekarz Weterynarii przypominają o konieczności stosowania przepisów zawartych w obowiązującym od dnia 28 grudnia 2016r. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016, poz. 2091).

Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:
1. wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane,
2. zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich,
3. nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany,
4. stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem,
5. stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii wetgiw.gov.pl.
Punktem Informacyjnym dotyczącym stwierdzonego ogniska zjadliwej grypy ptaków jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żyrardowie. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (46) 854-12-47 oraz poza godzinami pracy 660 730 440, 660 730 443. Pod tym numerem przyjmowane są również zgłoszenia dotyczące martwych ptaków zauważonych przez mieszkańców.

W Urzędzie Gminy Wiskitki szczegółowe informacje dotyczące zasad postępowania w strefie obszaru zagrożonego udzielane są pod numerem ( 46) 854-50-38 oraz poza godzinami pracy 575-657-136.

skan_2017011611555100

Skip to content