Ogólnopolski dzień głośnego czytania w Wiskitkach

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania obchodzony jest 29 września. Święto ma już 15-letnią tradycję, zostało ogłoszone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. W tym dniu w wielu miejscach, szkołach i  bibliotekach organizowane jest wspólne, głośne czytanie.  Czytanie jest bardzo ważne, ponieważ pozytywnie wpływa na rozwój człowieka, wzbogaca słownictwo, rozwija wyobraźnie, pomaga w koncentracji.

Dlatego też biblioteka w Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wiskitkach popierając tę formę upowszechniania czytelnictwa wśród młodzieży przygotowała harmonogram tego dnia. Każda klasa miała za zadanie przygotować zespół, który odpowiedzialny będzie za głośne czytanie wybranej książki. Należy podkreślić, że młodzi czytelnicy bardzo ambitnie podeszli do tego zadania i dokonali ciekawego wyboru książek, np. „Wyspa na Prerii” W. Cejrowskiego, „Miasto 44” M. Mastalerz, „Kosogłos” S. Collins i wiele innych.  Dwie klasy zdecydowały poświęcić ten czas na głośne czytanie wybranych nowel H. Sienkiewicza, gdyż rok 2016 jest rokiem tego właśnie wielkiego pisarza.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w tym wydarzeniu i z pełną odpowiedzialnością wykonali powierzone im zadanie. A pozostający u wielu z nich niedosyt obcowania z książką zaprocentował zwiększoną liczbą czytelników w bibliotece szkolnej.

[Best_Wordpress_Gallery id=”5″ gal_title=”Głośne czytanie w gimnazjum”]

Skip to content