Omówiono działania w związku z CPK

W czwartek (24.02) z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki Rafała Mitury, odbyło się spotkanie ze Stowarzyszeniem Stop CPK i przedstawicielami Rady Społecznej do spraw CPK.

Wypowiedziano się na temat sposobu komunikacji zainteresowanych grup z Urzędem Miasta i Gminy Wiskitki w sprawach dotyczących działań CPK.

Gmina Wiskitki opracowuje opinię prawną dotyczącą czynności geodezyjnych na działkach związanych z inwestycją CPK.

Zaplanowano też zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie oraz Posterunku Policji w Wiskitkach w celu opracowania skutecznego sposobu interwencji obywatelskich na terenie Gminy Wiskitki w związku z pracami związanymi inwestycjami CPK

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki przekazał najistotniejsze informacje ze spotkania z 10 lutego z przedstawicielem Rządu ds. CPK Marcinem Horałą

– wniosek o przywrócenie rozmów strony rządowej z Radą Społeczną ds. CPK,

– potrzebę spotkania przedstawicieli Spółki i strony Rządowej z mieszkańcami w celu udzielenia odpowiedzi na nurtujące pytania

Omówiono plany kolejnych spotkań samorządu, radnych, sołtysów i stowarzyszeń zainteresowanych tematem CPK

Przedyskutowano sprawę wniosków o zwolnienia z podatku od nieruchomości, których ponad 100 wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki.

Zebrani zgodnie ocenili ich wadliwość merytoryczną. Z uzyskanych informacji wyniknęło, że miały być skierowane przeciwko działaniom Spółki CPK, a w ostateczności były skierowane do Burmistrza. To wprowadziło wiele kontrowersji i niepokoju społecznego.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że wnioski mogły zaburzać relacje pomiędzy mieszkańcami, Urzędem i Burmistrzem.

Dziękujemy wszystkim za obecność i konstruktywne spotkanie.

 

Skip to content