Opłata za śmieci bez zmian!

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązująca w 2023 roku pozostaje bez zmian w stosunku do roku 2022 i wynosi:

  1. W zabudowie jednorodzinnej – 28,00 zł. od 1 osoby,
  2. Dla rodzin w zabudowie jednorodzinnej kompostujących bioodpady – 24,08 zł. od 1 osoby,
  3. Dla rodzin wielodzietnych w zabudowie jednorodzinnej posiadających ważne Karty Dużej Rodziny – 24,08 zł. od 1 osoby,
  4. Dla rodzin wielodzietnych w zabudowie jednorodzinnej posiadających ważne Karty Dużej Rodziny i kompostujących bioodpady – 20,16 zł. od 1 osoby,
  5. W zabudowie wielolokalowej (bloki, kamienice) – 26,00 zł. od 1 osoby,
  6. dla rodzin wielodzietnych w zabudowie wielolokalowej posiadających ważne Karty Dużej Rodziny –22,36 zł od 1 osoby.

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 191,90 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2023 roku zmianie uległ harmonogram odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zbieranych. Nowy harmonogram znajduje się w zakładce – Dla mieszkańca – Gospodarka odpadami.

Skip to content