OSP Działki mają agregat prądotwórczy

Informujemy, że OSP w Działkach zakupiła agregat prądotwórczy o mocy 110 kVA wraz z podwoziem w ramach realizacji zadania pn.: „ Zakup agregatu prądotwórczego o mocy minimalnej 100 kVA na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Działkach”. Jest to jedyny sprzęt o takich parametrach w dyspozycji OSP na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

Zakup w wysokości 145.000,00 zł sfinansowano z następujących źródeł:

  • Miasto i Gmina Wiskitki – dotacja w wysokości – 68 000,00 zł.
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie- dotacja w wysokości- 42 000,00 zł.
  • Skarb Państwa środki będące w dyspozycji Komendanta Głównego Państwowa Straż Pożarna – dotacja w wysokości 35 000,00 zł.

Szczególne podziękowania składamy Rafałowi Miturze – Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiskitki i Radzie Miasta i Gminy Wiskitki, za dofinansowanie Zadania, oraz pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.

Dziękujemy za profesjonalną współpracę przy realizacji zadania Pracowniom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kierowanym przez Pana Marka Ryszkę – Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie.

Chcemy również podziękować st. bryg. Tomaszowi Cybul – Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, oraz mł. bryg. Markowi Krawczykowi – Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Żyrardowie za wskazanie naszej jednostki do udziału w tym programie. Dziękujemy również st. bryg. Mariuszowi Tymoszewiczowi – Komendantowi Powiatowemu PSP w Żyrardowie oraz st. kpt. mgr Indze Dziewanowskiej za nieocenioną pomoc w realizacji zadania.

Skip to content