Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Wiskitki w roku 2020

Wójt Gminy Wiskitki ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Wiskitki w roku 2020.

Zarządzenie nr 10 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 16.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Wiskitki na otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r

Formularze

Załącznik nr 1 Karta oceny formalnej

Załącznik nr 2 Karta oceny merytorycznej

Skip to content