Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wiskitki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.

Uwaga!
Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Wiskitki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.

Treść zarządzenia wraz z zalącznikami jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej

Skip to content