Pamiętajmy o zakazie spalania odpadów!

W związku z trwającym okresem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Wiskitki o obowiązującym ustawowym zakazie spalania odpadów. Ciemny, gęsty dym z komina, a czasem nieprzyjemny, duszący zapach to znak, że ktoś w pobliżu spala w piecu śmieci i przy okazji nas podtruwa. Wiele osób postrzega spalanie śmieci w domowych piecach za tanią, łatwo osiągalną i niekłopotliwą metodę pozbywania się odpadów.

Paląc śmieci w domu trujemy siebie i swoich najbliższych! Spalanie odpadów przyczynia się do emisji trujących gazów i pyłów. Powstające zanieczyszczenia negatywnie wpływają na środowisko, a przede wszystkim na zdrowie ludzi. Szkodliwość tych substancji dla naszego zdrowia jest szczególnie duża, ponieważ są one emitowane z tzw. źródeł niskiej emisji, w których spalanie odbywa się z nieefektywny sposób a zanieczyszczenia wprowadzane są do atmosfery z kominów do wysokości 40 m. Substancje, które wydzielają się w trakcie spalania śmieci wywołują alergie, niewydolność układu oddechowego, udary mózgu, choroby serca, porażenia i nowotwory.

Spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione. 

Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie z art. 191 Ustawy o odpadach, podlega karze aresztu albo grzywny. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi mandat w wysokości do 500 zł lub kara grzywny do wysokości 5000 zł, gdy sprawa zostanie skierowana do Sądu.

W trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców Gminy Wiskitki apeluję, aby w piecach domowych palić wyłącznie odpowiednim dla danego rodzaju pieca materiałem opałowym, co przyczyni się do poprawy, jakości życia nas wszystkich – apeluje Rafał Mitura, wójt Gminy Wiskitki

W gospodarstwach domowych można spalać tylko

 • czyste drewno
 • węgiel dobrej jakości
 • papier, tekturę
 • odpady z kory i korki
 • trociny, wióry i ścinki

W gospodarstwach domowych nie można spalać

 • plastikowych pojemników i butelek po napojach,
 • zużytych opon i innych odpadów z gumy,
 • przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 • elementów drewnianych pokrytych lakierem,
 • sztucznej skóry,
 • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
 • opakowań po farbach i lakierach,
 • pozostałości farb i lakierów,
 • plastikowych toreb (tzw. jednorazówek) ,
 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.
 • odzieży
Skip to content