Pani Magdalena Cętkowska – Sekretarz Gminy Wiskitki

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu nową Sekretarz Gminy Wiskitki – Panią Magdalenę Cętkowską.

Z wykształcenia jest geodetą – absolwentką Politechniki Warszawskiej Wydziału Geodezji i Kartografii, mieszka w Sochaczewie. W 16 letnim stażu pracy 9 lat przepracowała w administracji samorządowej. Była między innymi Kierownikiem Referatu ds. Zamówień Publicznych, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Brochowie ale wcześniej zajmowała się sprawami dotyczącymi budownictwa planowania przestrzennego. Do zaoferowania ma doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, prowadzeniu i nadzorowaniu inwestycji, przygotowaniu procedury przetargowej, prowadzeniu spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność gminy, a także znajomość struktury urzędu jego funkcjonowania i doświadczenie w kierowaniu zespołem. Posiada bardzo dobrą znajomość zagadnień z zakresu wiedzy określonej w ogłoszeniu o naborze.

Nowa sekretarz, choć trudno jej mówić o sobie, podkreśla że jest osobą ambitną, pracowitą i uwielbia swoją pracę – „Objęcie tego stanowiska jest dla mnie nowym wyzwaniem, któremu postaram się sprostać i służyć swoim doświadczeniem i pomocą zarówno pracownikom urzędu, jednostek organizacyjnych, jak również mieszkańcom gminy. Będąc kierownikiem ściśle współpracowałam z władzami samorządowymi, dzięki czemu poznałam zasady funkcjonowania całego urzędu. Wiem, że Sekretarz ma bardzo duży wpływ na to jak sprawnie funkcjonuje gmina, dlatego uważam że moja wiedza, doświadczenie, determinacja w działaniu i wewnętrzna chęć ciągłego doskonalenia siebie i swojego miejsca pracy pozwolą mi wraz z Wójtem-gospodarzem gminy, przyczynić się do jej rozwoju, co z całą pewnością przełoży się na dobro jej mieszkańców”.

Życzymy dobrej współpracy.

Skip to content