Pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych

Wszystkie komisje spotkają się w czwartek, w dniu 18 czerwca 2020 roku, w budynku Szkoły Podstawowej w Wiskitkach, przy ul. Kościuszki 25 (budynek po gimnazjum!). Sala posiedzenia zostanie odpowiednio oznaczona.
 
Komisje 1-4: godzina 16:15
Komisje 5-9: godzina 16:45
 
Prosimy o punktualność! 🙂
Skip to content