Pismo ETR

Informacja o Urzędzie Miasta i Gminy w Wiskitkach w tekście łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)

O Urzędzie Miasta i Gminy w Wiskitkach

 

Urząd Miasta i Gminy w Wiskitkach, inaczej urząd to budynek położony przy Placu Wolności w Wiskitkach na ul. Kościuszki 1. W urzędzie pracuje burmistrz i urzędnicy.
Burmistrzem jest Rafał Mitura.
Burmistrzowi w pracy pomagają zastępca, sekretarz, skarbnik oraz pozostali pracownicy urzędu.
Urząd podzielony jest na wydziały i biura, które zajmują się różnymi sprawami.
Wejście znajdujące się z przodu budynku jest wejściem głównym.

Urząd otwierany jest o godzinie 8:00 i odpowiednio w dane dni zamykany o godzinie:

 • Poniedziałek – 16:00
 • Wtorek – 17:00
 • Środa – 16:00
 • Czwartek – 16:00
 • Piątek – 15:00

Aby załatwić swoją sprawę nie trzeba przychodzić do urzędu. Komunikacja jest możliwa również poprzez:

 • Adres pocztowy: Urząd Miasta i Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki,
 • Adres e-mail: sekretariat@wiskitki.pl
 • : (46) 854 50 10
 • Fax: (46) 855 41 54

 

 

Informacja dla osób ze szczególnymi potrzebami

Przed budynkiem urzędu wyznaczono miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością – oznaczone niebieską kopertą. Parter budynku jest dostępny dla osób niepełnosprawnych dzięki podjazdowi znajdującemu się po prawej stronie wejścia. Przystosowana toaleta znajduje się na parterze budynku.

 

 

 

Żeby załatwić sprawy w Urzędzie, osoby z niepełnosprawnościami mogą:

 • napisać potrzebne pismo na adres: Urząd Miasta i Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki,
 • przynieść pismo, dokumenty do Punktu Obsługi Klienta,
 • napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl. ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Do tego sposobu trzeba mieć internet i swoje konto w ePUAP,
 • napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy: sekretariat@wiskitki.pl,
 • wysłać faks pod numer (46) 855 41 54,
 • zadzwonić pod numer (46) 854 50 10,
 • przyjść do urzędu i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy Urzędu.

Jeśli jesteś osobą głuchą i słabosłyszącą możesz kontaktować się z pracownikami za pomocą wideotłumacza języka migowego. Tłumacz jest za darmo i nie trzeba się wcześniej umawiać. Usługa dostępna jest w Biurze Obsługi Klienta. Miejsca z wideotłumaczem oznaczone są rysunkiem migających dłoni.

 

 

Jeśli jesteś osobą niewidomą lub mającą duże problemy z widzeniem także możesz załatwić wszystkie swoje sprawy. Pracownicy urzędu pomogą załatwić Twoją sprawę. Poinformuj ich o Twoich problemach ze wzrokiem i powiedz jak można Ci pomóc.

Jeśli przy poruszaniu pomaga ci pies przewodnik, możesz z nim przyjść do urzędu.

Czym zajmuje się Urząd?

W Urzędzie możesz na przykład:

 • zgłosić prowadzenie własnej firmy,
 • wziąć ślub cywilny,
 • otrzymać akt zgonu oraz akt urodzenia,
 • zgłosić, gdy urodzi się dziecko,
 • wyrobić dowód osobisty,
 • zapłacić podatki,
 • zameldować się.

Urząd także zajmuje się:

 • spisem ludności w mieście,
 • budżetem miasta,
 • utrzymaniem czystości i porządku,
 • wywożeniem śmieci z terenu miasta,
 • ochroną środowiska i zielenią w mieście,
 • edukacją: prowadzeniem szkół i przedszkola,
 • budową i remontem dróg miejskich, chodników i ścieżek rowerowych,
 • ochroną zabytków,
 • bezpieczeństwem,
 • promocją miasta,
 • organizacją wydarzeń rekreacyjnych, kulturowych i sportowych.

Itp.

Wszystkie informacje o mieście Wiskitki możesz znaleźć na stronach internetowych:

 

Skip to content