Podpisaliśmy umowę na budowę fragmentu kanalizacji sanitarnej w Jesionce

W dniu 31 maja 2017 r. została podpisana  z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowa o przyznaniu pomocy na realizację inwestycji pt. „Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jesionka, Gmina Wiskitki” co oznacza, że budowa kanalizacji w Gminie oficjalnie weszła w trzeci etap realizacji.

Gminie została przyznana pomoc w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych tj. 1 544 864,00 zł. Koszty całkowite projektu wynoszą 2 986 301,84 zł.

W odpowiedzi na nabór wniosków ogłoszony w październiku 2016 roku, wpłynęło 225 wniosków, z czego – jak wynika z informacji uzyskanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego – pomoc została przyznana tylko 45 podmiotom.

Miło nam poinformować, iż wniosek złożony przez Gminę Wiskitki znalazł się na 15 miejscu listy operacji wybranych do finansowania z uzyskując 26 punktów na 30 możliwych do zdobycia.

Jak już informowaliśmy, realizacja prac budowlanych obejmie ulice: Sosnową, Topolową, Przejazdową, Wiśniową i Graniczną. Zakończenie prac powinno nastąpić do końca maja 2019 roku.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej jest jedną z największych inwestycji Gminy Wiskitki ostatnich lat. Z każdym dniem wzrasta liczba osób korzystających z kanalizacji. Na dzień 31 maja br. jest to 3386 osób.

Skip to content