Podsumowanie konsultacji społecznych

Publikujemy informację podsumowującą przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Wiskitki 🙂

Skip to content