Podsumowanie projektu “Solidarna Szkoła” w Miedniewicach

Szkoła im. Zbigniewa Religi w Miedniewicach w wielkim stylu podsumowała Projekt „Solidarna Szkoła”

Uroczystość otworzyła Pani Bogumiła Kamińska – Dyrektor Szkoły, która powitała zaproszonych gości wśród których znaleźli się Członkowie Stowarzyszenia Historycznego “Solidarność” Huta Warszawa tj. Pan Karol Szadurski, Pan Jacek Lipiński, Pan Adama Szymański, Pan Jerzy Wattson, Pan Zygmunt Król, Pan Ryszard Liszewski, Pan Andrzej Binduga oraz Pan Tadeusz Wiliński. Na widowni zasiadali również Pan Franciszek Jankowski – Radny Powiatu Żyrardowskiego,  Pan Leszek Śmigiera – Radny Gminy Wiskitki, Pani Ewa Kotowska – emerytowana Dyrektor Szkoły w Miedniewicach, Pan płk Mirosław Czechowski oraz cała społeczność szkolna.

Uczniowie zaprezentowali spektakl pt. “Historia Piosenką Opowiedziana”, który osadzony był w czasach PRL-u. Młodzież przedstawiła dzieje Polski walczącej o wolność od czasów zakończenia II wojny światowej do momentu obalenia komunizmu.

W programie wykorzystano antykomunistyczne piosenki, które w trudnych czasach podtrzymywały Polaków na duchu oraz rozpalały nadzieję na lepsze jutro. Wśród wybranych utworów zgormadzeni goście usłyszeli m.in. “Psalm stojących w kolejce”, “Mury”, “Żeby Polska była Polską”, “Chcemy być sobą”. Spektakl w bardzo ciekawy i przystępny sposób przybliżył historię naszej Ojczyzny i ruchu “Solidarność”.

Scenografia prezentowała ulicę Warszawy, na której znajdowały się sklepy charakterystyczne dla minionej epoki tj. Pewex, Sezam czy też Kino Moskwa. Nie zabrakło również artefaktów PRL-owskich. Na scenie dostrzec można było m.in. syfon, bańkę na mleko, maszynę do pisania, oryginalne skrzynki ze Spółdzielczych Zakładów Mleczarskich Warszawa. Na ścianach zaś można było przeczytać hasła jakie towarzyszyły Polakom w tamtym okresie.

Nie obyło się bez wzruszeń. Goście oglądający spektakl,  zwłaszcza Panowie tworzący wolną Polskę – Członkowie Solidarności – nie kryli łez wzruszenia. Swoje podziękowanie wyrazili w słowach:” Brońcie tej wolności jak nam sił zabraknie i gdy nas już nie będzie.”

Miłym akcentem uroczystości było przekazanie na ręce Pani Bogumiły Kamińskiej pamiątki ze spotkania uczniów Szkoły z działaczami Solidarności z Huty Warszawa.

Oprac. na podst. inf. SP Miedniewice

Głównym celem programu „Solidarna Szkoła”, który oprócz Szkoły w Miedniewicach realizowany jest również przez Szkołę Podstawową w Guzowie,  jest kształtowanie postaw solidarności i współodpowiedzialności oraz zaangażowanie społeczności szkolnej w działania na rzecz tych wartości, jak również edukacja na temat historii ruchu Solidarność.  

Celami szczegółowymi programu są między innymi:

  • Wypracowanie szkolnego modelu wychowania uczniów solidarnych z członkami społeczności lokalnej i globalnej, angażujących się w działanie na rzecz dobra wspólnego.
  • Wyposażenie nauczycieli i nauczycielek  w wiedzę i umiejętności, które pomogą im realizować założenia programu i przyczynią się do ich rozwoju zawodowego. Upowszechnianie aktywizujących metod i dobrych praktyk z zakresu edukacji historycznej i obywatelskiej.
  • Kształtowanie w uczniach i uczennicach tożsamości historycznej poprzez edukację obywatelską dot. etapów budowania i umacniania demokracji w Polsce współczesnej z położeniem nacisku na historię ruchu „Solidarności”.
  • Kształtowanie w uczniach i uczennicach wrażliwości na potrzeby i wyzwania stojące przed społecznością lokalną oraz ich globalny kontekst/

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”118″ gal_title=”Solidarna Szkoła. Miedniewice 2018″]

Skip to content