Pojawiły się ogniska ptasiej grypy

W związku z pojawienie się ognisk zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w Polsce i poważnym zagrożeniem pojawienia się choroby na terenie powiatu żyrardowskiego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie zwraca się z do wszystkich mieszkańców powiatu żyrardowskiego o zgłaszanie do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii – ul. Czysta 3, 96-300 Żyrardów lub najbliższego zakładu leczniczego dla zwierząt informacji o:

  1. Znalezieniu świeżych padłych ptaków dzikich – szczególnie ptaków wodnych, krukowatych lub drapieżnych.
  2. Zwiększonych padnięć drobiu utrzymanego w gospodarstwach domowych.

Powiatowy Lekarz Weterynarii zaleca utrzymać drobiu w izolacji od dzikich ptaków.

Telefony alarmowe, na które należy zgłaszać informacje:

46 854 12 47 (dni powszednie w godz.8.30-15.30)

660 730 441, 510 783 850, 668 106 124

Apel w wersji PDF

Skip to content