Pomoc dla rolników z Funduszu Gwarancji Rolnych

PT KRUS w Żyrardowie zachęca do zapoznania się z informacją Ministerstwa Rolnictwa  i Rozwoju Wsi  w temacie pomocy skierowanej  z Funduszu Gwarancji Rolnych do mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze rolnym i przetwórstwie rolno spożywczym. Wsparcie ukierunkowane jest w dostępie do finansowania poprzez udzielnie gwarancji spłaty dla kredytu przeznaczonego na sfinansowanie działalności inwestycyjnej lub kredytu obrotowego  oraz  w formie dopłaty do oprocentowania kredytu obrotowego.

materiały prasowe KRUS

Skip to content