Ponad 63 000 zł dla jednostek OSP z Gminy Wiskitki

W poniedziałek (4.10), w siedzibie OSP Wiskitki podpisano umowy w związku z dofinansowaniami dla ochotniczych straży pożarnych. W powiecie żyrardowskim na ich wsparcie przeznaczono blisko 130 tys. zł. Blisko połowa tej kwoty trafił do czterech jednostek OSP z Gminy Wiskitki.

OSP Działki – 20 000 zł – Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń.

OSP Jesionka – 15 000 zł – Aktywowanie i doposażanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

OSP Nowe Kozłowice – 10 199,97 zł – Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń.

OSP Wiskitki – 17 981 zł – Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń.

Maciej Małecki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych

Kolejne pieniądze popłyną do strażaków ochotników ziemi żyrardowskiej. Tym razem mówimy o kwocie 130 tysięcy złotych, bo na tyle dziś podpisane zostały umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który finansowo wesprze kolejny raz strażaków. Pieniądze z WFOŚiGW zostaną przeznaczone na termomodernizacje strażnic, wyposażenie w sprzęt do ratowania życia i zdrowia ludzi oraz wyposażenie drużyn młodzieżowych. Zależy nam na tym by ułatwić wchodzeniu nowych pokoleń w piękną służbę. Bardzo cieszę się, że udało się pozyskać kolejne pieniądze.

Rafał Mitura – Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki

Jako gmina posiadamy dziesięć aktywnych jednostek. To ogromna rzesza druhów i druhen. Prawie wszystkie jednostki wnioskowały o dotacje. Czterem się udało i z puli 130 tysięcy złotych blisko 63 tysiące trafiają do naszej gminy. Pieniądze zostaną przeznaczone na poprawę elementów bojowych jednostek.

Marek Ryszka – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie

Strażacy są na co dzień gotowi nieść pomoc potrzebującym. Dlatego doposażenie w sprzęt, samochody, mundury jest taka ważne.

Skip to content