Powołanie Komisji Konkursowej

W dniu 05 stycznia 2018 roku Wójt Gminy Wiskitki Zarządzeniem powołał Komisję Konkursową do przeprowadzenia postępowania w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r.

Zarządzenie Nr 1 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 05 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Skip to content