Poziom III – Ostrzeżenie 1 PM 2,5

W związku z przekroczeniem w 2017 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia.

Poziom III - Ostrzeżenie 1 PM 2,5 16 listopada-1 Poziom III - Ostrzeżenie 1 PM 2,5 16 listopada-2 Poziom III - Ostrzeżenie 1 PM 2,5 16 listopada-3

Skip to content