Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ)

W ramach programu udzielana jest pomoc osobom/ rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.

Jak uzyskać skierowanie?

Aby uzyskać skierowanie należy zgłosić się lub zadzwonić do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach przy ul. Kościuszki1, Tel. 46 854 50 35. 

Pracownicy socjalni przyjmują zgłoszenia:

Poniedziałek  od godz. 08:00 do 16:00
Wtorek  od  godz. 08:00 do 17:00
Środa  od godz. 08:00 do 16:00
Czwartek  od godz. 08:00 do 16:00
Piątek  od godz. 08:00 do 15:00

Kto może otrzymać pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020:

Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego które wynosi:

  • dla osoby samotnie gospodarującej 701 zł ( 220 % wynosi  1 542,20 zł)
  • dla osoby w rodzinie 528 zł  ( 220% wynosi  1 161,60 zł)

Obecnie realizatorami dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących w Wiskitkach jest:

  • Polski Komitet Pomocy Społecznej (punkt wydawania żywności ul. Plac Wolności 15/7 Wiskitki)

Terminy wydawania żywności będą podawane przez MGOPS Wiskitki w każdym miesiącu.

Skip to content