Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 z Funduszu Solidarnościowego

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 z Funduszu Solidarnościowego

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach informuje, iż rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 z Funduszu Solidarnościowego.

Zgodnie z warunkami Programu głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

  1. a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

– poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program będzie realizowany od dnia podpisania umowy z Wojewodą Mazowieckim  do dnia 31 grudnia 2024. 

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Wiskitki do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024,
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach zwraca się z prośbą 
o zgłaszanie się osób chętnych do objęcia ich usługą opieki wytchnieniowej.

Zgłoszenia do Programu przyjmujemy do 14 listopada 2023 r. osobiście lub telefonicznie
w M-GOPS w Wiskitkach, Plac Wolności 34, 96-315 Wiskitki oraz pod nr telefonu
46 854 50 35.

Ogłoszenie o naborze wniosków oraz Program wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego–edycja-2024

 

Skip to content