Projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków do wglądu w starostwie

Starosta Powiatu Żyrardowskiego informuje, że w pokoju nr 312 (III piętro) Starostwa Powiatowego w  Żyrardowie przy ulicy Limanowskiego 45, w terminie od dnia 1 marca 2023 roku do dnia 21 marca 2023 roku w dni robocze, w godzinach od 800 do 1500, zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze jednostki ewidencyjnej 143805_5-Wiskitki – obszar wiejski w obrębach ewidencyjnych:

 • 143805_5.0001-Antoniew
 • 143805_5.0007-Działki
 • 143805_5.0009-Franciszków
 • 143805_5.0013-Jesionka
 • 143805_5.0014-Józefów
 • 143805_5.0015-Kamionka
 • 143805_5.0016-Łubno
 • 143805_5.0019-Nowa Wieś
 • 143805_5.0026-Popielarnia
 • 143805_5.0027-Prościeniec
 • 143805_5.0029-Smolarnia
 • 143805_5.0030-Sokule
 • 143805_5.0036-Tomaszew

Szczegóły w załączniku.

Skip to content