Projekt pn. „Informatyzacja administracji publicznej w Gminie Wiskitki w 2019 r.”

 

 

Uprzejmie informujemy, iż Miasto i Gmina Wiskitki realizuje projekt pn. „Informatyzacja administracji publicznej w Gminie Wiskitki w 2019 r.” w ramach Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji Projektu: 2019 – 2021

Wartość Projektu: 1 667 637,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 249 680,00 PLN

Celem projektu jest poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki,

Dzięki realizacji projektu przez Gminę zostanie wdrożonych 4 nowych e-usług na 4 poziomie dojrzałości (transakcja):

  1. Elektroniczna obsługa podatku od nieruchomości,
  2. Elektroniczna obsługa podatku od środków transportowych,
  3. Elektroniczna obsługa podatku rolnego,
  4. Elektroniczna obsługa podatku leśnego.

Ww. e-usługi pozwolą na zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych poprzez umożliwienie użytkownikowi komunikowania się drogą elektroniczną z urzędem, a aplikacje urzędu elektronicznie mu odpowiadają (możliwość pobrania i odesłania formularza).

https://wiskitki.eboi.pl/

Skip to content