Projekt pn. „Ograniczenie „niskiej emisji” w Gminie Wiskitki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

 

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Wiskitki realizuje projekt pn. „Ograniczenie „niskiej emisji” w Gminie Wiskitki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” w ramach Poddziałania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Okres realizacji Projektu: 2019 – 2022

 

Wartość Projektu: 605 617,69 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 290 055,44 PLN

Wkład Budżetu Państwa: 32 631,24 PLN

 

Celem projektu jest zastąpienie starych kotłów węglowych (na eko-groszek) nowymi ekologicznymi kotłami gazowymi – w budynkach OSP w Wiskitkach i w Miedniewicach.

 

Dzięki realizacji projektu przez Gminę nastąpi likwidacja technologii „niskiej emisji” i wdrożenie technologii produkujących czystą energię w  budynkach użyteczności publicznej (OSP w Miedniewicach oraz OSP w Wiskitkach) zlokalizowanych w Gminie Wiskitki.

Projekt wpłynie również na zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego Gminy Wiskitki na wypadek awarii oraz spowoduje zmniejszenie kosztów zużycia energii, przysparzając korzyści ekonomiczne

Skip to content