Projekt – Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej – ul. Armii Krajowej w miejscowości Wiskitki

Informujemy, iż Miasto i Gmina Wiskitki zrealizowała projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej – ul. Armii Krajowej w miejscowości Wiskitki”.

Zadanie dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Celem projektu było podniesienie standardu drogi, poprawa bezpieczeństwa i komfort użytkowania przebudowanego odcinka drogi Armii Krajowej w miejscowości Wiskitki. W ramach inwestycji wykonano m. in. drogę o długości 950,00 mb z nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,5 m wraz z jednostronnym chodnikiem. Dodatkowo wykonano odwodnienie oraz wprowadzono nową organizację ruchu.

Wartość dofinansowania: 1 596 849,87 zł

Całkowita wartość projektu: 3 672 146,73 zł

 

 

Skip to content