Propozycje do Strategii Rozwoju Subregionu Żyrardowskiego

Urząd Gminy Wiskitki zaprasza Stowarzyszenia i Przedsiębiorstwa z terenu Gminy Wiskitki

do współpracy przy opracowywaniu propozycji do Strategii Rozwoju Subregionu Żyrardowskiego.

Wszelkie wnioski, sugestie oraz  opinie dotyczące głównych celów Państwa działalności i obszarów Państwa działań, które  mogą mieć wpływ na rozwój subregionu Żyrardowskiego należy składać w  formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Wiskitki (Wiskitki, ul. Kościuszki 1) do dnia 17 marca br. do godz. 17:oo.

Prosimy o oznaczenie pism nagłówkiem: „Subregion Żyrardowski”.

Skip to content