Prośba o wypełnienie ankiety

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wiskitki !

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże w opracowaniu Diagnozy potrzeb oraz oceny problemu  przemocy w rodzinie na terenie gminy Wiskitki. Aby opracować niniejszą diagnozę potrzebna jest współpraca całej społeczności Gminy.

Ankietę można  uzupełnić wchodząc na link:  https://tiny.pl/7kwhx

Formularz ankiety można pobrać w formacie PDF. Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiskitkach. Wypełnione ankiety prosimy składać do dnia 26 listopada  2020r.

Skip to content