Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie zmiany Statutu Gminy Wiskitki

Szanowni Pańswo,
publikujemy protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Wiskitki w sprawie zmiany Statutu Gminy Wiskitki.
Prot. z konsultacji-1
Skip to content