Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Guzowie

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Guzowie”, mająca na celu poprawę infrastruktury służącej sportowi, rekreacji i integracji społecznej w Gminie Wiskitki poprzez przebudowę boiska, zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Guzowie, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: przebudowa boiska na cele sportowe, rekreacyjne i integracji społecznej

Wartość uzyskanego dofinansowania: 353 146,00 zł

Skip to content