Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Guzowie

Zadanie inwestycyjne “Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Guzowie” zrealizowane zostało przy udziale środków Unii Europejskiej, w ramach realizacji operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania pn. „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Skip to content