Projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 470403W Etap I – Guzów”

Informujemy, że Miasto i Gmina Wiskitki zrealizowała projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 470403W Etap I – Guzów”.

Zadanie dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Celem projektu było podniesienie standardu drogi, poprawa bezpieczeństwa i komfort użytkowania przebudowanego odcinka drogi Łubieńskich w Guzowie.

Wartość dofinansowania: 1 888 044,29 zł

Całkowita wartość projektu: 4 112 525,67 zł

Skip to content