Przez 3 dni pociągiem KM za 75 zł

Bilet Turysty to sezonowa oferta specjalna  obowiązująca w trakcie ferii zimowych, czyli od 11 do 26 lutego 2023 roku. Jest to bilet uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich przez 3. dowolnie wybrane dni w ciągu 10. dni kalendarzowych, kolejno po sobie następujących.

Bilet Turysty posiada dziesięciodniowy termin ważności, licząc od daty wydania lub daty wskazanej przez podróżnego. Do biletu wydawany jest karnet, który należy uwierzytelnić w kasie biletowej lub bezpośrednio u kierownika pociągu.

Cena biletu wynosi 75 zł.  Od ceny tej nie stosuje się ulg. Bilet turysty można nabyć w kasach biletowych i biletomatach.

materiały promocyjne Kolei Mazowieckich

Skip to content