PSZOK w Guzowie już działa

W tym roku mieszkańcy nie muszą już wozić odpadów do Żyrardowa. Gmina Wiskitki uruchomiła punkt selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie oczyszczalni w Guzowie (ul. Fabryczna 2). Jest czynny w soboty w godzinach od 8 do 12.

W PSZOK-u przyjmowanie będą odpady komunalne, pochodzące z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Wiskitki. Wśród nich odpady z papieru, tworzyw sztucznych, metali, szkła, odzież, farby, kleje itp. Przyjmowane będą też opony (maksymalnie 4 sztuki na gospodarstwo rocznie) jednak bez opon samochodów ciężarowych, ciągników i maszyn rolniczych oraz odpady z betonu i gruz z rozbiórek i remontów (maksymalnie 600 kg na rok z gospodarstwa). Przyjmowane będą również odpady wielkogabarytowe.

W PSZOK-u nie będą przyjmowane, m. in. materiały zawierające azbest, części samochodowe, odpady nieoznaczone a także papa, popiół odpady zielone czy niekompletny sprzęt elektryczny np. lodówki bez agregatu.

Operator PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały w gospodarstwie domowym lub nie są odpadami komunalnymi – czytamy w regulaminie.

Odpady mogą być dostarczane wyłącznie samochodami osobowymi, samochodami osobowymi z przyczepką lub samochodami dostawczymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK-u określa regulamin.

tekst i fot. jp, UG Wiskitki

Skip to content