Ptasia grypa nadal groźna

Wojewoda Mazowiecki ostrzega przed wirusem ptasiej grypy A/H5N8, który zaatakował stada drobiu w województwie mazowieckim. Jest zjadliwy dla drobiu na szczęście nie jest patogenny dla ludzi. Podejrzenie wystąpienia choroby hodowcy muszą zgłaszać powiatowemu lekarzowi weterynarii.

 – Apeluję do wszystkich hodowców, właścicieli drobiu oraz osób  pracujących na fermach o podjęcie działań, które pozwolą ograniczyć szerzenie się choroby. Ponadto proszę o zachowanie szczególnej ostrożności i odpowiednich środków higieny oraz zasad bioasekuracji, które pozwolą zminimalizować ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do niezarażonych gospodarstw – informuje Konstanty Radziwiłł, wojewoda mazowiecki.

Należy pamiętać, że w obecnej sytuacji konieczna jest szczególna ostrożność na terenie całego województwa.

Hodowcy powinni:

– unikać miejsc bytowania dzikiego ptactwa,

– myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jaki drobiem utrzymywanym w stadach przydomowych,

– myć dokładnie, z użyciem detergentu, wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym mięsem drobiowym,

– przy obsłudze drobiu w gospodarstwie zakładać odzież i obuwie przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu i zmieniać je po wyjściu z kurnika,

– stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób,

– zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

Hodowcy nie powinni:

– dotykać, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwego dzikiego ptactwa lub ptaków sprawiających wrażenie chorych,

– karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany,

– poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki.

 

 

Skip to content