Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Wiskitki

Wójt Gminy Wiskitki informuje, iż od 01.02.2019r., uruchomiony zostanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Wiskitki, który zlokalizowany jest na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Żyrardowie (PGK) przy ulicy Czystej 5, tel. (46) 855-40-41 wew.262.

Do Punktu, który będzie czynny od wtorku do soboty, można dostarczyć odpady komunalne zebrane tylko i wyłącznie z terenu Gminy Wiskitki. Odpady komunalne należy dostarczyć do Punktu we własnym zakresie, zostaną one przyjęte w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uwaga! Odpady pochodzące z działalności gospodarczej i instytucji nie będą przyjmowane.

PSZOK-1 PSZOK-2 PSZOK-3

Skip to content