PUNKT WYDAWANIA ŻYWNOŚCI W WISKITKACH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach informuje, że istnieje możliwość uzyskania pomocy żywnościowej z PKPS oddział Żyrardów wydawanej dla mieszkańców Gminy Wiskitki w lokalu w Wiskitkach, Plac Wolności 15.

Pomoc kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu trudnej sytuacji życiowej i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie żywności we własnym zakresie.

O pomoc mogą ubiegać się osoby i rodziny najbardziej potrzebujące, spełniające kryterium określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy

1) 1402,-zł dla osoby samotnie gospodarującej

2) 1056,-zł dla osoby w rodzinie

Ważne

Warunkiem skorzystania z pomocy jest otrzymanie skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach, które jest wydawane przez pracowników socjalnych.

Osoby, które nie korzystają z pomocy społecznej a spełniają w/w kryterium dochodowe powinny zgłosić się do pracownika socjalnego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania z dowodem osobistym i dokumentami potwierdzającymi dochód netto osoby/rodziny z m-ca poprzedzającego ubieganie się o skierowanie.

Informacje na temat terminów wydawania żywności można uzyskać pod numerem telefonu: 46 854-50-34

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”256″ gal_title=”punkt wydawania żywnosci”]

Skip to content