Rada Społeczna ds. CPK nadal na etapie konsultacji

W środę 5 grudnia, w Ministerstwie Infrastruktury, Rafał Mitura – Wójt Gminy Wiskitki, wraz z Wójtami gmin: Baranów – Waldemarem Brzywczym i Teresin – Markiem Olechowskim, wzięli udział w spotkaniu z Mikołajem Wildem – Sekretarzem stanu i Pełnomocnikiem Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP oraz Jackiem Bartosiakiem – Prezesem Spółki Celowej ds. Budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.
 
Tematem spotkania było omówienie zasad powołania Rady Społecznej ds. CPk, której członkami mieliby zostać mieszkańcy ww. gmin oraz przedstawiciel Spółki Celowej ds. budowy CPK.
 
Podczas spotkania omówiono projekt regulaminu Rady, zaś przedstawiciele gmin objętych inwestycją przekazali wspólnie uzgodnione uwagi i poprawki do proponowanej treści dokumentu. Jednocześnie zadeklarowali dalszą współpracę i konsultacje nad Regulaminem.
 
Włodarze gmin Wiskitki, Baranów i Teresin dążą do wypracowania takich zasad, które w najpełniejszy sposób będą gwarantować społeczny charakter tego organu.
 
Skip to content