Konsultacje społeczne projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiskitki

Wójt Gminy Wiskitki przedstawia do konsultacji społecznej projekt uchwały Rady Gminy Wiskitki w sprawie regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Wiskitki.

Zapraszmy do udziału w konsultacjach, które będą trwać od dnia 27.10.2017 r. do 03.11.2017 r. i obejmują swym zasięgiem teren Gminy Wiskitki.

Uwagi do projektu Regulaminu prosimy sporządzić w formie pisemnej (przy wykorzystaniu formularza konsultacji) i w formie zeskanowanego podpisanego dokumentu przesłać w ww. terminie na adres Agnieszka.Maksymow@wiskitki.pl lub Katarzyna.Jagiello-Kolinska@wiskitki.pl lub przesłać oryginał formularza na adres: Urząd Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki (decyduje data wpływu).

Dokumenty konsultacyjne po kliknięciu w link

 

Zawiadomienie-1

 

Skip to content