Rekrutacja do Przedszkoli

Drodzy Rodzice/ Opiekunowie Prawni dzieci w wieku przedszkolnym
Przypominamy, tylko do 20 marca ( najbliższa środa) do godziny 14.00 możecie składać wnioski
o przyjęcie dziecka do Przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – w formie papierowej.
Odpowiednie dokumenty należy składać w sekretariacie przedszkola, bądź oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w gminnych szkołach podstawowych.
Zgodnie z harmonogramem zapisanym w 10 Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 22 stycznia 2024r. 
 
Skip to content