Rolnik producentem żywności – zasady sprzedaży bezpośredniej

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji przygotowanej przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego jaka odbędzie się 14 grudnia 2016 r. od godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiskitki. Podczas spotkania omówione zostaną szczegółowo zasady sprzedaży bezpośredniej obowiązujące producentów żywności. Szczegółowy program poniżej:

10.00 – Otwarcie konferencji i powitanie uczestników – Urszula Milczarek, dyrektor MODR Oddz. Bielice

10.15 – Podstawowe zasady i wymagania prawa żywnościowego obowiązujące producentów żywności – Danuta Arcipowska MODR

11.00 – Proces rejestracji działalności sprzedaży produktów zwierzęcych z gospodarstw – Danuta Arcipowska MODR

11.30 – Funkcjonowanie gospodarstw z działalnością sprzedaży i dostaw bezpośrednich – zobowiązania podatkowe – Danuta Arcipowska MODR

12.15 – Przerwa

12.30 – Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego –Monika Pałyszko, lek. wet. – Powiatowy inspektorat Weterynarii w Żyrardowie

– wymagania weterynaryjne przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonego do sprzedaży bezpośredniej,

– wymagania weterynaryjne dla miejsc prowadzenia sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego

13.45 – Dyskusja

Skip to content