Rusza budowa kanalizacji w Jesionce

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wiskitki w dniu 21 lutego 2018 roku, zwołanej na wniosek Wójta Gminy Wiskitki Franciszka Grzegorza Miastowskiego, radni jednogłośnie zadecydowali o zwiększeniu budżetu na realizację zadania pn. „Budowa fragmentu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jesionka, Gmina Wiskitki”.

Koszt wykonania zadania wynosi 3 239 941,30 zł i jeszcze wiosną tego roku, wykonawca rozpocznie roboty budowlane w Jesionce.

Na realizację tej inwestycji, Gmina Wiskitki pozyskała dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1 544 864,00 zł, tj. 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Nasz wniosek znalazł się na 15 miejscu listy rankingowej liczącej 45 beneficjentów, którym przyznano pomoc.

Realizacja prac budowlanych obejmować będzie ulice: Sosnową, Topolową, Przejazdową, Wiśniową i Graniczną (fragment). Planowany termin zakończenia inwestycji to marzec 2019 roku.

Jednocześnie, w 2018 roku planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kapuścińskiego, Kościelna (do ul. Przejazdowej) i Przejazdowa.

Zakres inwestycji obejmuje budowę przyłączy kanalizacyjnych, jednakże wyłącznie do granic nieruchomości. W związku z powyższym, Wójt Gminy Wiskitki uprzejmie prosi mieszkańców, których posesje przylegają do wyżej wymienionych ulic o zabezpieczenie w domowych budżetach kwoty niezbędnej na wykonanie przyłączy do budynków.

 

Skip to content