Rusza kolejny etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 30 maja 2017 r. zostanie podpisana  umowa o dofinansowaniu budowy fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jesionka.

W dniu 05 grudnia 2016 roku, w odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Województwa Mazowieckiego nabór wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych  z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,  w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Gmina Wiskitki złożyła wniosek  o przyznanie pomocy na realizację operacji pt. Budowa fragmentu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jesionka, Gmina Wiskitki”.

Wniosek został oceniony pozytywnie i Gminie została przyznana pomoc w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych tj. 1 544 864,00 zł. Koszty całkowite projektu wynoszą 2 986 301,84 zł.

Realizacja prac budowlanych obejmujących ulice: Sosnową, Topolową, Przejazdową, Wiśniową i Graniczną została podzielona na dwa etapy. Zakończenie pierwszego etapu zaplanowano na koniec maja 2018 roku, zaś zakończenie drugiego etapu powinno nastąpić do końca maja 2019 roku.

W tym też okresie mieszkańcy, których posesje przylegają do wyżej wymienionych ulic  i jednocześnie chcą odprowadzać ścieki, powinni wykonać przyłącza kanalizacyjne.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej jest jedną z największych inwestycji Gminy Wiskitki ostatnich lat. Budowa weszła już w trzeci etap realizacji. Skanalizowanie całego obszaru Gminy jest jednym z jej podstawowych celów rozwojowych również na najbliższe lata. 

Obecnie z kanalizacji korzysta 3350 osób zamieszkałych w miejscowościach: Guzów, Działki, Sokule, Wiskitki, Morgi, Cyganka, Łubno, Jesionka, Tomaszew, co stanowi 34% wszystkich mieszkańców. Gmina eksploatuje 58,30 km kanalizacji i 23 przepompownie ścieków, którą wybudowano przy wsparciu środków Unii Europejskiej w latach 2012-2015.

Skip to content