Rusza nabór wniosków w ramach działania “Granty Krainy Rawki”

Wójt Gminy Wiskitki serdecznie zaprasza organizacje (także nieformalne!) działające na terenie Gminy Wiskitki do składania wniosków w ramach działania “Granty Krainy Rawki”.

Kwota na realizację tego działania w całości pochodzi ze składek członkowskich osób fizycznych i jednostek samorządu terytorialnego, w tym Gminy Wiskitki.

Wysokość uzyskanego wsparcia nie może być niższa niż 1000,00 zł i wyższa niż 5000,00 zł.

Przypominamy, iż biuro terenowe LGD “Kraina Rawki” mieści się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiskitkach oraz czynne jest w czwartki od 8.00 do 11.30.

Więcej informacji o LGD “Kraina Rawki” oraz o korzyściach płynących dla Gminy wynikających z zaangażowania w realizację inicjatywy LEADER w najbliższym Głosie Wiskitek, który ukaże się na początku sierpnia.

Plakat Granty Krainy rawki

Skip to content