Ruszają granty z LGD Kraina Rawki

Stowarzyszenia, fundacje, sołectwa, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze staże pożarna, kluby sportowe czy grupy nieformalne mogą składać wnioski o dofinansowanie. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5 000 zł. Nabór rusza 1 lutego i potrwa do 12 lutego.

Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” ruszyła z programem „Granty Krainy Rawki”. Do rozdania jest blisko 150 000 zł. Z tej kwoty 12 500 zł przypada właśnie Gminie Wiskitki. Wysokość grantu może wynosić od 1 000 do 5 000 zł.

Wnioski należy składać w Biurze LGD „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30 lub listem poleconym na adres Stowarzyszenia (decyduje data stempla pocztowego).

Potrzebne do złożenia wniosku dokumenty oraz regulamin dostępne są na stronie LGD Kraina Rawki.

oprac. jp, UMiG Wiskitki

Skip to content